TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.Gereği müsaadelerine sunulur.

Faik TUNAY

İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE

30.11.2011 tarihinde kabul edilerek, 15.12.2011 tarihinde 28143 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6252 No’lu “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 30 yaşından gün almış yurtiçi ve yurtdışındaki yükümlülerin 30 Bin TL ücret karşılığında askerlik vazifelerini tamamlamış sayılması hükmü getirilmişti.

Bu kanun ile getirilen 30 bin TL ve 30 yaş zorunluluğu başvuru sayısını doğrudan etkilemiş “çoğu” hak sahibi ekonomik nedenlerle bu kanundan yararlanamamıştı. Kanun Tasarısı sonrası başvuru sayısı yurtdışından yararlananlar dâhil 70 bin 413 kişi olduğu ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

02.12.2014 tarihinde partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu; “Bakanlar kurulumuzda, 1 Ocak 2015 itibariyle 28 yaşından gün almış olan, 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımızın bedelli askerlik imkânı getiriliyor. Bu vatandaşlarımız 18 bin lira ödeme karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar” demiştir.

Daha önce 30.11.2011 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren yasayla askerlik görevini çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştirememiş vatandaşlar başka çareleri (ailevi sorunlar, iş konusu vs )olmadığından dolayı büyük zorluklarla 30 Bin TL’yi iki taksitle ödeyerek büyük bir mağduriyet içerisine girmişlerdir. Öyle ki çoğu hak sahibi banka kredisi alıp, geri ödemesinde zorluk yaşamış ve icra tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Bazı hak sahipleri ise ev, araç gibi varlıklarını satarak bu miktarı ödeyebilmişlerdir.

Devletle vatandaş arasında bir ilişki mevcuttur. Vatandaşın devlete karşı ödevleri/sorumlulukları (vergi verme gibi) ve devletten beklentileri/hakları (güvenlik, eğitim-öğretim, sağlık hizmetleri gibi) vardır. Devlet vatandaşının mağduriyetine yönelik kanunlar çıkaramaz. Vatandaşları arasında fark yaratamaz. Kanunların amacı mağduriyetlerin giderilmesidir, aksine yeni mağdurlar doğurması kabul edilebilir değildir.

Bu Kanun teklifimizle mağduriyete uğramış hak sahiplerinin mağduriyetleri giderilerek ilgili Kanunun geçici 46 ncı maddesi kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş olan yükümlülere, ödemeyi gerçekleştirdikleri gün dikkate alınarak, 12.000 Türk lirası hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte defaten ödenmesi amaçlanmıştır.

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE- Bu Kanunun geçici 46 ncı maddesi kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş olan yükümlüler 3 ay içerisinde başvurdukları takdirde, ödemeyi gerçekleştirdikleri gün dikkate alınarak, 12.000 Türk lirası hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte 6 ay içerisinde defaten ödenir.

Bedelin geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen madde ile Kanunun geçici 46 ncı maddesi kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş olan yükümlüler 3 ay içerisinde başvurdukları takdirde, ödemeyi gerçekleştirdikleri gün dikkate alınarak, 12.000 Türk lirasının hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte 6 ay içerisinde defaten ödenmesi planlanmıştır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.